Biobased Packaging Innovations

consultancy, information and expo centre

Biobased Packaging Innovations

We hebben veel geleerd van de huidige kunststofindustrie voor verpakkingen maar het is nu tijd om verder te kijken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verpakkingen in de toekomst gaan passen bij een biobased en circulaire economie. Hoe kunnen we de aarde beschermen tegen uitputting van materialen en kunnen we productie-processen verder verduurzamen. 

Op 4 t/m 6 mei 2017 organiseert Green Serendipity i.s.m. Bioplastics Magazine de bio!PAC, de internationale conferentie rondom biobased verpakken in Dusseldorf!

 

mailingassets_e9d04d78ca704dfbcb5f48f10fba523e7bfe695b

 

Biobased Packaging Innovations ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes rondom biobased verpakkingsmaterialen. BPI springt in op de groeiende behoefte bij retailers en brand owners om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van biobased verpakkingen en geeft antwoord op vragen zoals: welke biobased verpakkingsmaterialen zijn geschikt voor het verpakken van mijn product, welke barrière-eigenschappen heeft het materiaal, wat zijn de sealmogelijkheden, hoe zit het met de end-of-life, wat zijn de kosten, wie zijn de producenten etc.

3 concrete doelen:

  • informeren over biobased verpakkingen en -materialen
  • verbinding maken tussen vraag en aanbod
  • biobased innovaties in de verpakkingsmarkt versnellen

Ter ondersteuning hiervan heeft Biobased Packaging Innovations in Amsterdam een Informatie & Expo Centre opgezet. De locatie is ingedeeld in productgroepen net als in een gewone supermarkt. Alleen gaat het hier niet om de inhoud maar om de biobased verpakkingen. Bij de verpakkingen wordt aangegeven waar de materialen van gemaakt zijn, wat de end-of-life is, welke leveranciers/producenten ervoor verantwoordelijk zijn etc. Retailers en brand owners kunnen langskomen voor een vrijblijvend informatief gesprek en kunnen direct in contact gebracht worden met producenten/verwerkers.

N.b. Om onafhankelijk te kunnen adviseren en ten behoeve van de integriteit wordt Biobased Packaging Innovations niet (op geen enkele wijze!) gefinancierd vanuit de verpakkingsindustrie. Focus ligt op wat de meest duurzame  keuze is voor milieu en maatschappij.

Daarnaast vervullen we nog een aantal rollen, we:

  • vertalen kennis over nieuwe materialen naar concrete markttoepassingen (kennisvalorisatie)
  • communiceren over biobased materialen, biobased verpakkingsinnovaties, de juiste ‘end-of-life’ etc.
  • organiseren bijeenkomsten om kennis te delen, o.a. de internationale conferentie Bio!Pac in Amsterdam
  • vertegenwoordigen namens het ministerie van EZ-BBE de catalogus Biobased Verpakkingen
  • dienen als innovator op het gebied van biobased verpakkingen

Biobased Packaging Innovations en de Catalogus Biobased Verpakken zijn ontstaan vanuit een initiatief van Green Serendipity i.s.m. het Ministerie van EZ, programmadirectie Biobased Economy.

Kantoor BPI

De locatie Diemerparklaan 25 te Amsterdam wordt ook gebruikt als broedplaats door en voor jonge duurzame innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten die zich specifiek richten op een biobased en circulaire economie.

Sneller innoveren door kennis te delen!

Initiated by

Powered by

Doelstellingen

Biobased verpakkingsvragen

Informeren over de mogelijkheden rondom biobased verpakken

Biobased verpakkings innovaties

Innovaties zichtbaar maken

Verbinden

Verbinding maken
tussen vraag en aanbod