Biobased Packaging Innovations

consultancy, information and expo centre

Biobased Packaging.NL

We hebben veel geleerd van de huidige kunststofindustrie voor verpakkingen maar het is nu tijd om verder te kijken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verpakkingen in de toekomst gaan passen bij de circulaire bio-economie. Hoe kunnen we de aarde beschermen tegen uitputting van materialen en kunnen we productie-processen verder verduurzamen. 

Biobased Packaging.NL is een initiatief van Green Serendipity en specifiek gericht op ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes rondom biobased en circulair verpakken. Hierbij wordt ingesprongen op de groeiende behoefte bij retailers, brand owners en start-ups maar ook bij de verwerkende industrie (spuitgieters, thermovormers e.d.) om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van biobased en circulair verpakken. Er wordt helder antwoord gegeven op vragen zoals: welke biobased verpakkingsmaterialen zijn geschikt voor het verpakken van mijn product, welke producenten kan ik benaderen, hoe zit het met de afvalfase, hoe zit het met de barrière-eigenschappen of sealmogelijkheden, wat zijn de kosten of hoe kunnen de kosten zich terugverdienen etc.

Er zijn 3 concrete doelen:

  • informeren over de keten van biobased en circulaire verpakkingsmaterialen
  • verbinding maken tussen de verschillende partijen in de biobased ketens
  • biobased innovaties in de verpakkingsmarkt zichtbaar maken en versnellen

N.b. er wordt hierbij uiteraard altijd éérst gekeken of het mogelijk is om recyclaat in te zetten.

Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft Green Serendipity in Amsterdam een Bioplastics Hub opgezet. De locatie is ingedeeld in productgroepen net als in een gewone supermarkt. Alleen gaat het hier niet om de inhoud maar om de biobased en circulaire verpakkingen. Bij de verpakkingen wordt aangegeven waar de materialen van gemaakt zijn, wat de end-of-life is, wie de producent is etc. Men kan ook direct in contact gebracht worden met producenten/verwerkers of andere partijen voor de volgende stap in de keten.

N.b. Om onafhankelijk te kunnen adviseren en ten behoeve van de integriteit wordt Green Serendipity niet (op geen enkele wijze!) gefinancierd vanuit de verpakkingsindustrie of bioplastics industrie. 

Daarnaast vervullen we nog een aantal rollen, we:

  • vertalen kennis over nieuwe materialen naar concrete markttoepassingen (kennisvalorisatie)
  • communiceren over biobased materialen, biobased verpakkingsinnovaties, de juiste ‘end-of-life’, alles gericht op de circulaire bio-economie
  • organiseren bijeenkomsten om kennis te delen, zoals o.a. de internationale conferentie Bio!Pac in 2015 en 2017
  • vertegenwoordigen namens het ministerie van EZ de catalogus Biobased Verpakkingen
  • dienen als innovator op het gebied van biobased & circulaire verpakkingen

Biobased Packaging.NL en de Catalogus Biobased Verpakken zijn ontstaan vanuit een initiatief van Green Serendipity i.s.m. het Ministerie van EZ.

Kantoor BPI

De locatie Diemerparklaan 25 te Amsterdam wordt ook gebruikt als broedplaats door en voor jonge duurzame innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten die zich specifiek richten op een biobased en circulaire economie.

Sneller innoveren door kennis te delen!

Initiated by

Powered by

Doelstellingen

Biobased verpakkingsvragen

Informeren over de mogelijkheden rondom biobased verpakken

Biobased verpakkings innovaties

Innovaties zichtbaar maken

Verbinden

Verbinding maken
tussen vraag en aanbod