Diensten

In de Bioplastics Hub in Amsterdam worden ook workshops en brainstorms georganiseerd, o.a.:

Workshop
‘Verpakken in de Circulaire Economie’

Er is steeds meer behoefte aan informatie over circulair en biobased verpakken. Vragen zoals: welke circulaire en/of biobased verpakkingsmaterialen zijn er en welke zijn daarvan geschikt voor het verpakken van mijn product, hoe zit het met ‘designed for recycling’, wat zijn de barrière- of seal eigenschappen, hoe zit het met composteren of recyclen, welke producenten zijn er, hoe verdienen de kosten zich terug, hoe zit het met de discussies rondom voedsel, plastic soep etc. Al deze vragen komen aan bod tijdens de workshop ‘Verpakken in de circulaire economie’.

Voorlopig programma (kan op maat gemaakt worden):

 • Trends / urgentie
 • Inzetten recyclaat
 • Designed for recycling
 • Biobased materialen algemeen
 • Biobased plastics
 • Biobased barrières / laminaten
 • Voorbeelden future proof verpakkingen
 • Compostering / vergisting
 • Recycling
 • Wanneer wel/wanneer niet
 • Voedsel vs biobased plastics
 • Plastic soup
 • Certificering
 • Communicatie
 • Kosten
 • Tips
 • Q&A

Datum          : in overleg
Locatie         : momenteel enkel in-company mogelijk
Kosten          : in overleg
Info               : info@greenserendipity.nl

Workshop
Bioplastics en de Circulaire Economie

Het stijgende bewustzijn rondom de uitputting van grondstoffen en veranderingen van het klimaat, het minder afhankelijk willen worden van olie-producerende landen en de wens om een meer circulaire en biobased economie te creëren, zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor bioplastics. De voordelen van bioplastics concentreren zich rondom de besparing op fossiele grondstoffen door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen, biomassa of afvalstromen. En verder het verlagen van de carbon footprint en het bieden van meer mogelijkheden voor de end-of-life zoals recyclen, composteren of anaëroob vergisten. Maar er is ook nog veel onbekendheid rondom bioplastics: wat zijn bioplastics eigenlijk precies, van welke materialen zijn bioplastics gemaakt, hoe zit het met de end-of-life, welke bioplastics zijn geschikt voor het maken van mijn product, wie zijn de producenten, hoe zit het met additieven en barrières etc. Daarom is er nu een workshop ‘Bioplastics en de Circulaire Economie’ waarin al deze thema’s aan bod komen.

Voorlopig programma (kan op maat gemaakt worden):

 • Trends / toekomstvisie
 • Wat zijn bioplastics
 • Welke bioplastics zijn er
 • Toepassingen
 • Compostering / vergisting
 • Recycling
 • Voedsel vs bioplastics
 • Plastic soup
 • Certificering
 • Kosten
 • Kansen en voordelen
 • Tips
 • Q&A

Datum          : in overleg
Locatie         : momenteel enkel in-company mogelijk
Kosten          : in overleg
Info               : info@greenserendipity.nl

Diensten

Biobased Packaging.NL is een initiatief van Green Serendipity i.s.m. het Ministerie van Economische Zaken. We nodigen brand owners, retailers en ondernemers die zich willen oriënteren op biobased verpakkingen óf producten graag uit voor een consult in de Bioplastics Hub te Amsterdam. Een consult kan bestaan uit:

 • inzicht in biobased en biowaste (verpakkings)materialen en recyclaat
 • inzicht in de ketens van biobased plastics en biobased verpakkingen/producten
 • barrières, productietechnieken, eigenschappen, end-of-life van de biobased (verpakkings)materialen
 • verbinding met producenten of andere partijen in de keten/kennisinstellingen
 • inspiratie door de vele aanwezige samples van biobased innovaties
 • een exemplaar van de catalogus Biobased Verpakkingen (indien op voorraad en zolang de voorraad strekt)

Na dit gesprek kunnen vervolgafspraken, onderzoeksvragen, diensten en/of trajecten afgesproken worden waarbij het ook mogelijk is om andere kennisexperts erbij te betrekken:

 • kansen en mogelijkheden om het huidige verpakkingsassortiment te verduurzamen
 • onderzoekswerkzaamheden / het uitzetten van vragen binnen het uitgebreide netwerk van kennisexperts
 • sessies welke keuzes gemaakt kunnen/moeten worden
 • adviestraject voor het gehele concept rondom de verpakking (incl. end-of-life/profilering/design etc.)
 • innovatiesessies om bestaande verpakkingen duurzaam te innoveren
 • second opinion
 • workshops rondom het thema circulair verpakken of biobased plastics
 • brainstorms rondom biobased verpakkingen/producten of biobased plastics
 • snelkookpansessies waarbij met verschillende disciplines in 1 dagdeel een aantal keuzes gemaakt/doorgehakt kunnen worden.

Broedplaats voor biobased verpakkingsinnovaties

De locatie Diemerparklaan 25 te Amsterdam wordt ook gebruikt als broedplaats en incubator door en voor jonge duurzame innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten die zich specifiek richten op de bio-economy. Aanmelden voor de mogelijkheden kan via info@biobasedpackaging.nl.

Kantoor BPI

Initiated by

Powered by