Consumenten

FAQ rondom bioplastics, zie hier.

Zijn biobased, composteerbaar en biologisch afbreekbaar hetzelfde?

Nee, de termen, ‘biobased’, ‘biologisch afbreekbaar’ en ‘composteerbaar’ betekenen iets anders. Om te beginnen verwijst bio-based naar de grondstof waar een product van is gemaakt, terwijl biologisch afbreekbaar (of ook wel biodegradeerbaar genoemd) en composteerbaar verwijzen naar de eindfase van het product.

Biobased wil zeggen dat het product gemaakt is van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, zoals mais of aardappelen. Bio-based producten zijn niet altijd biologisch afbreekbaar of composteerbaar, zoals bijvoorbeeld een poly-ethyleen (PE) verpakking gemaakt van suikerriet.

Biologisch afbreekbaar of biodegradeerbaar wil zeggen dat een product op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën. Het zegt niks over de snelheid waarmee dit gebeurt. Deze producten mogen dan ook niet zo maar in de biobak. Zo zijn kurk, katoen, haren en stukken hout allemaal biologisch afbreekbaar, maar de afbraak duurt te lang. Te lang om composteerbaar genoemd te mogen worden.

Een product is composteerbaar als het binnen 12 weken voor minstens 95 procent afgebroken kan worden in een industrieel composteringsbedrijf. Verpakkingen met het Kiemplantlogo of het Belgische OK Compostlogo zijn hier op getest. Dit zijn de enige verpakkingen die in de biobak mogen.

Biobased verpakkingen die gecertificeerd zijn volgens EN 13432 kunnen verwerkt worden in composteerinstallaties aan het einde van hun levensduur. Micro-organismen gebruiken de composteerbare polymeren als voedingsbron en energiebron. Wat overblijft is water, koolstofdioxide en biomassa. Composteren is een natuurlijk proces waarbij de koolstof weer beschikbaar komt om door de planten te worden opgenomen in een nieuwe cyclus. De Vereniging Afvalbedrijven heeft aangegeven dat zij als sector de ontwikkelingen van biologisch afbreekbare producten als zeer positief zien. Brief Vereniging Afvalbedrijven.

Bovenstaande tekst en informatie komt van www.meldpuntverpakkingen.nl. De initiatiefnemer en opdrachtgever voor het Meldpunt Verpakkingen is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in samenwerking met Milieu Centraal.

Initiated by

Powered by