Chain Innovation & Consultancy

Renewable Materials and Circular Concepts & Packaging

Biobased Packaging.NL

We hebben veel geleerd van de huidige kunststofindustrie voor verpakkingen maar het is nu tijd om verder te kijken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verpakkingen in de toekomst gaan passen bij onze ecosystemen en de circulaire economie. Hoe kunnen we op verstandige wijze de aarde beschermen tegen uitputting van grondstoffen en ketens verduurzamen van grondstof-tot-grondstof. 

Biobased Packaging.NL is een initiatief van Green Serendipity en specifiek gericht op ondersteuning bij het maken van de meest duurzame keuzes rondom het inzetten van hernieuwbare materialen voor verpakkingen en/of producten. Hierbij wordt ingesprongen op de groeiende behoefte bij retailers, brand owners en start-ups maar ook bij de maakindustrie om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van biobased en circulair verpakken. Er wordt helder antwoord gegeven op vragen zoals: welke hernieuwbare materialen zijn geschikt voor het verpakken van mijn product, welke producenten kan ik daarvoor benaderen, hoe zit het met de afvalfase, hoe zit het met de barrière-eigenschappen of sealmogelijkheden, wat zijn de kosten of hoe kunnen de kosten zich terugverdienen etc.

Er zijn concrete doelen:

  • informeren over hernieuwbare verpakkingsmaterialen (incl. ketens)
  • verbinding maken tussen partijen van grondstof t/m afvalfase
  • biobased innovaties in de verpakkingsmarkt zichtbaar maken en versnellen
  • concept ontwikkeling voor verpakken in de circulaire economie

Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft Green Serendipity in Amsterdam een Bioplastics Hub opgezet. De locatie is ingedeeld in productgroepen net als in een gewone supermarkt. Hierdoor wordt snel inzichtelijk welke hernieuwbare materialen passen bij welke producten. Bij de verpakkingen wordt aangegeven waar de materialen van gemaakt zijn, wat de end-of-life is, wie de producent is etc. Men kan direct in contact gebracht worden met producenten/verwerkers of andere partijen voor de volgende stap in de keten.

Er wordt samengewerkt met designbureaus waarbij ‘Designed for Recycling’ altijd als uitgangspunt wordt genomen.

N.b. Om onafhankelijk te kunnen adviseren en ten behoeve van de integriteit wordt Green Serendipity niet (op geen enkele wijze) gefinancierd vanuit de verpakkingsindustrie of bioplastics industrie. 

Daarnaast vervullen we nog een aantal rollen, we:

  • vertalen kennis over nieuwe hernieuwbare materialen naar concrete markttoepassingen (kennisvalorisatie)
  • communiceren over biobased materialen, biobased verpakkingsinnovaties, de juiste ‘end-of-life’, alles gericht op de circulaire bio-economie
  • organiseren bijeenkomsten om kennis te delen rondom bioplastics
  • dienen als innovator op het gebied van biobased & circulaire verpakkingen

Biobased Packaging.NL en de Catalogus Biobased Verpakken zijn ontstaan vanuit een initiatief van Green Serendipity i.s.m. het Ministerie van EZK.

 

De locatie Diemerparklaan 25 te Amsterdam wordt ook gebruikt als broedplaats voor brainstorms, workshops en co-creatie sessies voor conceptontwikkeling rondom thema’s zoals Verpakken in de Circulaire Economie.

Sneller innoveren door kennis te delen!

Initiated by

Powered by

Doelstellingen

Biobased verpakkingsvragen

Informeren over de mogelijkheden rondom biobased verpakken

Biobased verpakkings innovaties

Innovaties zichtbaar maken

Verbinden

Verbinding maken
tussen vraag en aanbod